Home » Duurzaam sparen

Duurzaam sparen

In onze samenleving wordt meer en meer waarde toegekend aan duurzaamheid en ethiek. Duurzame plannen worden verkozen boven projecten waar de focus minder op duurzaamheid ligt. Ook in de financiële wereld zijn partijen zich steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid. Het aantal banken dat groene spaarproducten op de markt brengt, is dan ook gestegen. Groen sparen geeft u de gelegenheid om uw spaargeld te laten stijgen en op hetzelfde moment een goed doel te supporten.

Groen sparen

Onder groen sparen wordt verstaan dat banken het spaargeld van hun spaarders enkel stoppen in projecten die zich bewust zijn van de noodzaak om rekening te houden met milieu en natuur. Voorbeelden van groene projecten zijn windenergie, biologische landbouw en natuurontwikkeling. Op het moment dat u uw kapitaal onderbrengt bij een groene spaarvorm, bent u er zeker van dat uw geld slechts ingezet wordt bij duurzame projecten. Groen sparen is mogelijk met een groene spaarrekening of een groen deposito. Globaal kan er gesteld worden dat de regels met betrekking tot inleg en opneembaarheid van het kapitaal vergelijkbaar zijn aan die van andere spaarrekeningen. Bij iedere bank zijn de voorwaarden echter anders, daarom is het aan te raden om goed geïnformeerd te zijn over alle voorwaarden voordat u voor u daadwerkelijk bij een partij een spaarrekening opent. De overeenkomsten tussen groene spaarrekeningen en gewone spaarrekeningen zijn ook groot als het aankomt op rentepercentages. Een duurzame spaarrekening kan u in veel gevallen vaak ook financieel meer opleveren.

Groen deposito

Een tweede vorm van groen sparen is het groene spaardeposito. Bij dit deposito wordt een vast bedrag ingelegd en een vaste looptijd afgesproken. Het rentepercentage bij een groen spaardeposito is hoger dan bij een groene spaarrekening. Een bijkomend voordeel van een groen spaardeposito is dat het u ook een fiscaal voordeel oplevert bovenop de rente. Dit uit zich in een vrijstelling van vermogensrendementsheffing en belastingkorting van 1,3%. Deze fiscale voordelen gelden beiden tot een bepaald bedrag. Voor actuele informatie kunt u zich laten informeren bij uw bank.

Enkele zogenaamde duurzame financiële dienstverleners investeren enkel in milieu- en natuurvriendelijke ondernemingen. Binnen de Nederlandse bancaire sector zijn de Triodos bank en de ASN bank de meest sprekende voorbeelden. Ongeacht de vorm van sparen waar u bij deze banken van gebruik maakt, u bent er altijd van verzekerd dat uw kapitaal ingezet wordt bij groene initiatieven. De zojuist genoemde banken zijn echter niet de enigen die duurzame spaarvormen aanbieden. Groene spaarvormen, waarbij de spaarder verzekerd is dat zijn geld alleen gebruikt wordt voor duurzame projecten, worden heden ten dage ook door andere banken aangeboden naast hun 'standaard' spaarmogelijkheden. ING heeft bijvoorbeeld alle groene spaarvormen ondergebracht bij de ING Groenbank. Dit heeft Fortis gedaan met de Fortis Groenbank en zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Indien u graag wilt overgaan op groen sparen, is het in veel gevallen dan ook niet noodzakelijk om van bank te wisselen. Detailinformatie kunt u inwinnen bij uw bank.

Maak een Gratis Website met JouwWeb